ZGAZOWANIE PLAZMOWE

ZGAZOWANIE PLAZMOWE

CO TO JEST PLAZMA

Plazma to materia przegrzana – tak gorąca, że elektrony są odrywane od atomów, tworząc zjonizowany gaz. Obejmuje ponad 99% widzialnego wszechświata. Często nazywany jest „czwartym stanem skupienia”, obok ciała stałego, cieczy i gazu. Podobnie jak ciecz zagotuje się, Zmieniając sie W gaz po dodaniu energii, tak samo ogrzewanie gazu utworzy plazmę

PLAZMA DLA ŚRODOWISKA

Pozwala na konwersję odpadów organicznych na substancje energetyczne lub chemiczne, a także zniszczenie toksycznych związków organicznych w scenariuszu, który dla każdego konkretnego rodzaju odpadów można uznać za optymalny, zarówno pod względemn efektywności energetycznej, jak i bezpieczeństwa ekologicznego.

ZGAZOWANIE PLAZMOWE TO EKSTREMALNY PROCES TERMICZNY

Zgazowanie plazmowe to ekstremalny proces termiczny który przekształca materię organiczną w gaz syntezowy, który składa się głównie z wodoru i tlenku węgla. Wysokie temperatury robocze rozkładają węglowodany oraz wszystkie niebezpieczne i toksyczne składniki na ich pierwiastki, przekształcając wszystkie materiały organiczne w wodór ( H2) i tlenek węgla (CO) Wszelkie pozostałości materiałów nieorganicznych i metali ciężkich zostaną przetopione i wytworzone w postaci zeszklonego żużla, który jest wysoce odporny na ługowanie.