UTYLIZACJA ODPADÓW, ODZYSK ENERGII

UTYLIZACJA ODPADÓW, ODZYSK ENERGII

Spalanie odpadów stanowi alternatywę dla konwencjonalnej gospodarki odpadami polegającej na składowaniu na składowiskach. Kilka badań wykazało, że ta metoda niszczenia odpadów generuje mniej kilogramów równoważników CO2 2 niż zagospodarowanie poprzez składowanie, czego dowodem jest europejska dyrektywa 2008/98/WE , która stanowi, że odzysk odpadów musi być metodą gospodarowania traktowaną priorytetowo przed składowaniem. Spalanie odpadów najczęściej przeprowadza się w sytuacjach, w których niezbędne jest znaczne zmniejszenie objętości odpadów lub w przypadkach, gdy odpady uznane są za niebezpieczne, a zagospodarowanie ich przez firmy zewnętrzne wiąże się ze znacznymi kosztami dla firmy wytwarzającej te odpady, oprócz ryzyka związanego z postępowaniem z tego typu odpadami.

Niszczenie odbywa się w piecu spalarni, w komorze wykonanej z materiału ogniotrwałego (beton lub cegła) zabezpieczonej bardzo grubą zewnętrzną blachą stalową. Spalanie odpadów odbywa się za pomocą palników przemysłowych, które mogą pracować na gazie ziemnym, LPG, propanie lub oleju napędowym. Zużycie tych palników będzie w dużej mierze zależeć od rodzaju odpadów, ich wilgotności i niższej wartości opałowej (LCV). Spalanie pozwala na znaczną redukcję objętości odpadów. Dodatkowo samodzielne gospodarowanie odpadami często pozwala na oszczędności ekonomiczne i uniezależnienie się od zewnętrznych firm zajmujących się usuwaniem odpadów

WYTWARZANIE I ODZYSK ENERGII, CIEPŁA

Podczas spalania powstają gazy o temperaturze 850 lub 1100°C, w zależności od rodzaju odpadów i obowiązujących przepisów lokalnych. Całą objętość gazów można przepuścić przez różne urządzenia w celu odzyskania energii cieplnej z procesu. Metody odzyskiwania są następujące:

 • Wytwarzanie ciepłej wody poprzez kocioł regeneracyjny.
 • Wytwarzanie pary poprzez kotły na parę nasyconą.
 • Wytwarzanie gorącego powietrza poprzez wymienniki gaz – powietrze.

TERMICZNA UTYLIZACJA
ODPADÓW

Odpady medyczne utylizowane są termicznie w temperaturach do 1100°C w celu zapewnia zniszczenia wszelkich materiałów organicznych, eliminując tym samym ryzyko biologiczne. Popioły z tych odpadów uważane są za obojętne.

 • szpitale cywilne i wojskowe
 • laboratoria badawcze - weterynaria
 • laboratoria badawcze - ochrony biologicznej
 • szpitale cywilne i wojskowe
 • szpitale polowe
 • sektor farmaceutyczny

Termiczna utylizacja pozwala zoptymalizować objętość odpadów przemysłowych w miejscach odkładczych zmieniając w popiół, stanowi to około 5-10% ich objętości.

 • wysypiska śmieci
 • przedsiębiorstwa segregacji odpadów
 • sektor petrochemiczny, chemiczny
 • sektor produkcji opakowań
 • sektor logistyczny, morski, lotniczy
 • sektor militarny

Termiczna utylizacja odpadów rolniczych umożliwia szybkie i efektywne samodzielne zagospodarowanie odpadów, w tym również zmniejszenie kosztów zagospodarowania. Minimalizujemy występujące problemy z chorobami lub szkodnikami w odpadach rolniczych, ponieważ personel jak i ciężarówki nie muszą wjeżdżać na teren spalania.

 • sektor rolniczy
 • sektor rybny
 • eksploatacja zwierząt gospodarskich
 • odzyskiwanie dzikiej fauny