SEPARACJA CO2 Z BIOGAZU

SEPARACJA CO2 Z BIOGAZU

SEPARACJA CO2 DO CELÓW SPOŻYWCZYCH

Metoda kriogenicznej separacji (KRISA) polega na oddzieleniu dwutlenku węgla od metanu w wyniku obniżania temperatury biogazu. Temperatura wrzenia dwutlenku węgla wynosi –78,48, natomiast metanu –161°C.

Odseparowany CO2 znajduje szerokie zastosowanie w sektorze spożywczym. W branży mięsnej wykorzystywany jest zarówno podczas uboju zwierząt, jak i samej produkcji wyrobów. Natomiast w branży mleczarskiej CO2 niezbędne jest w  utrzymaniu świeżości produktów. CO2 potrzebne jest także do produkcji napojów gazowanych i w przemyśle browarniczym oraz w branży medycznej, kosmetycznej, a nawet papierniczej.

Wychwytywanie CO2 podczas produkcji biometanu – jednym z ciekawszych i dostępnych obecnie rozwiązań jest możliwość wychwycenia surowego strumienia CO2 podczas procesu uszlachetniania biogazu do biometanu. Odseparowany związek należy poddać dalszemu oczyszczaniu, tak by pozbyć się z niego wszelkich zanieczyszczeń. Etap ten jest konieczny ze względu na normy jakościowe, jakim podlega ten produkt.