ENERGIA WIATRU, PV

ENERGIA WIATROWA & FOTOWOLTAIKA

Polska stawia na Zieloną Energę: uzyskaj z nami najkorzystniejsze warunki finansowe oraz bezpieczne zapisy w długoletniej umowie dzierżawy.

W dobie dynamicznie rozwijającej się branży OZE, Polska stawia na zieloną energię. INNOVA GREEN wydzieliła wyspecjalizowany dział odpowiedzialny za rozwój farm wiatrowych w naszym kraju. Nasza oferta skierowana jest do właścicieli gruntów, na których mogą powstać farmy wiatrowe. Dział ten, oparty jest o osoby, które zbudowały i prowadzą projekty na blisko 2GW mocy na ponad 3 tys. hektarów gruntów w Polsce. Nasi eksperci mają zadanie wsparcie rolników w procesie wyboru inwestora, negocjacji warunków, a także zadbanie o bezpieczne zapisy w umowach.

Kto może wydzierżawić grunt pod farmy wiatrowe?

Możliwość wydzierżawienia gruntu pod farmy wiatrowe jest dostępna dla każdego rolnika, który posiada grunt. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem jednej, czy kilku działek, każda ziemia ma potencjał, aby stać się źródłem zielonej energii. Właściciele bardzo dużych terenów mogą czerpać z tego szczególne korzyści finansowe. Jednak nawet jeśli dysponujesz mniejszym areałem nie oznacza to, że jesteś wykluczony. Z kilku działek różnych właścicieli stworzymy jeden wspólny projekt.

Jakie kryteria musi spełniać grunt?

Każda klasa ziemi nadaje się pod farmy wiatrowe. W procesie analizy umiejscowienia, warunków oraz szeregu innych składowych, z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że szczegółowa rozmowa i analiza obszarów przeznaczonych do inwestycji, określa szczegóły możliwości np. dzierżawy gruntów pod odpowiednią inwestycję. Oczywiście, idealnym scenariuszem jest posiadanie kilkudziesięciu, a najlepiej kilkuset hektarów. Jednak co najważniejsze, to to, że nie musisz sam posiadać tak wielkiego areału. Wystarczy, że kilka osób się zjednoczy i wspólnie przeznaczy swoje grunty na ten cel.

Korzyści finansowe:

Proponujemy kontakty z największymi funduszami z międzynarodowym doświadczeniem,  które zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Dzierżawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z budową, utrzymaniem czy ewentualną utylizacją turbin. Całe koszty obsługi, utylizacji  itp. są pokrywane przez inwestorów. To co najważniejsze, właściciel gruntu,  który zdecyduje się na wydzierżawienie swojej ziemi pod farmy wiatrowe, może spodziewać się znacznych zysków. Rolnicy mogą zarabiać  minimum 100 tys. zł rocznie za każdy wybudowany i uruchomiony wiatrak.

Korzyści dla środowiska i społeczności lokalnej:

Wydzierżawienie swojej ziemi na farmę wiatrową lub farmę fotowoltaiczną nie tylko zapewnia Ci dodatkowe dochody, ale również przyczynia się do ochrony środowiska. Energia wiatrowa i fotowoltaiczna jest jednym z najczystszych i najbardziej efektywnych źródeł energii odnawialnej. Poprzez inwestowanie w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, możesz przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 oraz pomóc w walce z globalnym ociepleniem.

Reasumując - wydzierżawianie gruntów pod farmy wiatrowe daje wiele korzyści dla właścicieli gruntów:
  • Stałe dochody: Wydzierżawienie ziemi pod farmę wiatrową może generować stałe wysokie dochody na podstawie umowy dzierżawy nawet na 30 lat!
  • Dywersyfikacja źródeł dochodu: wydzierżawienie ziemi pod farmę wiatrową stanowi dodatkowe źródło dochodu dla właściciela ziem, co może być korzystne w przypadku zmian w innych źródłach dochodu.
  • Minimalny wysiłek i ryzyko: Właściciele gruntów nie muszą inwestować w budowę ani utrzymanie farmy wiatrowej. Odpowiedzialność za budowę, utrzymanie i operację spoczywa na firmie energetycznej. To minimalizuje ryzyko i wysiłek wymagany od właściciela ziemi.
  • Wzrost wartości nieruchomości
Nie zwlekaj, zbadaj możliwości swojej ziemi już dziś. Skontaktuj się z ekspertami do spraw energii odnawialnej.
Odkryj potencjał swojej ziemi i stań się częścią zielonej rewolucji w Polsce.