DYSTRYBUCJA ENERGII

DYSTRYBUCJA ENERGII I GAZU

Obniżamy ceny energii i gazu dla MŚP oraz dużych Przedsiębiorstw.

ENERGIA I GAZ DLA MŚP

Firma INNOVA GREEN  gwarantuje specjalistyczną wiedzę na temat rynku energetycznego, przepisów i trendów cenowych itp. Dział energetyczny współtworzą doświadczone osoby, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić klientom ciągłe dążenie do obniżania cen zakupu energii elektrycznej oraz dostarczać dokładne i aktualne informacje  z rynku.

Doradcy energetyczni analizują potrzeby energetyczne firmy oraz rynek energetyczny, aby pomóc klientowi znaleźć najlepsze dostępne oferty i strategie cenowe. Dzięki temu firma może oszczędzać na kosztach energii.

Firma doradcza może mieć dostęp do różnych dostawców energii oraz do giełd energii, co pozwala na wybór najlepszych opcji dostawczych i cenowych.

Rynek energetyczny może być skomplikowany, a przepisy mogą się często zmieniać. Firmy doradcze monitorują te zmiany i pomagają klientom dostosować się do nowych regulacji oraz uniknąć ewentualnych konsekwencji niezgodności z przepisami.

Kontraktowanie energii i analiza rynku może być czasochłonne. Korzystając z naszych usług, firma może zaoszczędzić czas i zasoby, które mogą być lepiej wykorzystane w innych obszarach działalności.

Dostosowujemy swoje usługi do indywidualnych potrzeb i celów klienta. Każda firma ma swoje unikalne wymagania i priorytety, więc doradca może opracować strategię dostosowaną do konkretnej sytuacji.

Pomagamy firmom w zrozumieniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, w tym zakupu energii od dostawców odnawialnych źródeł energii.

Jako firma doradcza pomagamy w negocjacjach umów z dostawcami energii, zapewniając klientowi pewność, że umowy są klarowne i zabezpieczają jego interesy.

ENERGIA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Firmy które w ramach współpracy z INNOVA GREEN zakontraktują energię w kontrakcie CPPA (Corporate Power Purchase Agreement), zyskają zarówno aspekty finansowe, jak i te związane z zrównoważonym rozwojem. Oto główne korzyści:

CPPA umożliwia firmom uzyskanie konkurencyjnej ceny za dostarczaną energię elektryczną. Dzięki długoterminowej umowie, firma może negocjować korzystne warunki cenowe, co przekłada się na znaczące oszczędności energetyczne.

Długoterminowa umowa CPPA zapewnia firmom stabilność kosztów energetycznych w dłuższym okresie. Dzięki temu unikają nagłych wzrostów cen energii, co pozwala na lepsze planowanie budżetu i finansów.

CPPA gwarantuje przewidywalność finansową, co pozwala firmom dokładnie planować budżet energetyczny bez niespodziewanych fluktuacji cen. To szczególnie istotne dla firm, które potrzebują stabilności kosztów w dłuższym okresie.

Energia dostarczana w ramach umów CPPA pochodzi z źródeł odnawialnych, takich jak elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodne lub geotermalne. Korzystając z CPPA, firma wspiera rozwój tych źródeł energii odnawialnej, przyczyniając się do zmniejszenia swojego śladu węglowego i promując zrównoważony rozwój.

Długoterminowa umowa CPPA uodparnia firmę na rynkowe wahania cen energii. To oznacza, że firma nie jest uzależniona od zmienności cen energii na rynku, co może chronić ją przed niekorzystnymi fluktuacjami cen.

Stałe dostawy energii z umowy CPPA pozwalają firmom na stabilizację produkcji i działalności operacyjnej, bez ryzyka braków w dostawach energii.

CPPA przyczynia się do transformacji energetycznej, ponieważ umożliwia firmom korzystanie z energii odnawialnej. To z kolei może przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i spełnienia celów związanych z równoważnym rozwojem.

Umowy CPPA pozwalają firmom pozyskać zielone certyfikaty, co może dodatkowo zwiększyć ich zaangażowanie w rozwijanie zielonej energii i zrównoważony rozwój.

Podsumowując, umowy CPPA są atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm, które poszukują stabilności cen energii, chcą zmniejszyć swoje koszty energetyczne, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju. To również sposób na zabezpieczenie się przed wahaniem cen energii na rynku i zwiększenie konkurencyjności firmy w dłuższym okresie.

Warto jeszcze dodać, że Kontrakt energetyczny w ramach umowy zakupu energii (PPA – Power Purchase Agreement) jest bardzo przydtny firmom w realizacji wytycznych dotyczących raportowania ESG (Environmental, Social, Governance), ale jest to tylko jeden z wielu elementów strategii ESG. Poniżej opisujemy, jak PPA może wpłynąć na aspekty ESG i dlaczego jest ważny:

Podsumowując, umowa PPA może stanowić ważny element strategii ESG firmy, szczególnie pod kątem środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju. Jednak aby kompleksowo spełniać wytyczne ESG, firma musi dodatkowo działać w wielu innych obszarach, takich jak zarządzanie, społeczna odpowiedzialność biznesu i transparentność.