Termiczna utylizacja odpadów z odzyskiem energii i ciepła

INNOVA GREEN wprowadza ofertę innowacyjnych instalacji dla zakładów przemysłowych i gmin z termicznym unieszkodliwiania odpadów komunalnych, odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii i ciepłej wody dla firm i miast na terenie całej Europy.