Monthly Archives: październik 2023

Firma INNOVA GREEN Sp. z o. o. we współpracy z grupą inwestycyjną GRAAL INVESTMENT Sp. z o. o.  [www.graalinvestment.eu] wchodzi w skład "Polskie Konsorcjum Odbudowy Ukrainy" by świadczyć usługi w sektorze energetycznym, produkcji zielonej energii, rozwiązywać problemy utylizacji odpadów oraz wspierać sektor rolniczy i przemysłowy w produkcji biometanu, biogazu, wodoru oraz zapewnić stabilność energetyczną montując przemysłowe magazyny energii.