STRONA GŁÓWNA

01

BIOGAZOWNIE
BIOMETANOWNIE
SEPARACJA CO2 Z BIOGAZU

02

UTYLIZACJA ODPADÓW
ODZYSK ENERGII
KREMATORIA

03

RECYKLING PV
GENERATORY PRĄDU
PROJEKTOWANIE, INŻYNIERIA

04

PRODUKCJA ENERGII
DYSTRYBUCJA ENERGII
ENERGIA WIATRU, PV

O NAS

Jesteśmy firmą ekologiczną, wiodącą w dziedzinie
innowacyjnego wytwarzania zielonej energii w Europie.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm zajmujących się technologią przetwarzania odpadów w kierunku produkcji wodoru, biogazu, biometanu, energii elektrycznej i ciepła. Zwiększamy szansę na rozwiązanie światowego kryzysu związanego z odpadami i zastąpienie paliw kopalnych produkcją energii i ciepła przetwarzając termicznie odpady, produkując zieloną energię i eliminując problemy odpadów.

Wytwarzanie energii

Dystrybucja energii

TERMICZNA UTYLIZACJA
ODPADÓW

Odpady medyczne utylizowane są termicznie w temperaturach do 1100°C w celu zapewnia zniszczenia wszelkich materiałów organicznych, eliminując tym samym ryzyko biologiczne. Popioły z tych odpadów uważane są za obojętne.

 • szpitale cywilne i wojskowe
 • laboratoria badawcze - weterynaria
 • laboratoria badawcze - ochrony biologicznej
 • szpitale cywilne i wojskowe
 • szpitale polowe
 • sektor farmaceutyczny

Termiczna utylizacja pozwala zoptymalizować objętość odpadów przemysłowych w miejscach odkładczych zmieniając w popiół, stanowi to około 5-10% ich objętości.

 • wysypiska śmieci
 • przedsiębiorstwa segregacji odpadów
 • sektor petrochemiczny, chemiczny
 • sektor produkcji opakowań
 • sektor logistyczny, morski, lotniczy
 • sektor militarny

Termiczna utylizacja odpadów rolniczych umożliwia szybkie i efektywne samodzielne zagospodarowanie odpadów, w tym również zmniejszenie kosztów zagospodarowania. Minimalizujemy występujące problemy z chorobami lub szkodnikami w odpadach rolniczych, ponieważ personel jak i ciężarówki nie muszą wjeżdżać na teren spalania.

 • sektor rolniczy
 • sektor rybny
 • eksploatacja zwierząt gospodarskich
 • odzyskiwanie dzikiej fauny

TWOJA ZIELONA ENERGIA

Optymalizujemy koszty energii Dużym Przedsiębiorstwom

Firmy które w ramach współpracy z INNOVA GREEN zakontraktują energię w kontrakcie CPPA (Corporate Power Purchase Agreement), zyskają zarówno aspekty finansowe, jak i te związane z zrównoważonym rozwojem. Oto główne korzyści:

Główne korzyści

 • Atrakcyjna cena energii
 • Stabilizacja kosztów energetycznych
 • Przewidywalność wydatków
 • Zielona energia

Zielonej Energii

 • Odporność na wahania cen
 • Stabilizacja produkcji
 • Wsparcie dla transformacji energetycznej
 • Uzyskanie zielonych certyfikatów

Obniżamy Ceny Energii i Gazu

Energia Elektryczna i Gaz dla MŚP i dużych Przedsiębiorstw

Firma INNOVA GREEN gwarantuje specjalistyczną wiedzę na temat rynku energetycznego, przepisów i trendów cenowych itp. Dział energetyczny współtworzą doświadczone osoby, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić klientom ciągłe dążenie do obniżania cen zakupu energii elektrycznej oraz dostarczać dokładne i aktualne informacje z rynku.

DYSTRYBUCJA ZIELONEJ ENERGII

Zadowolonych Klientów

CZYTELNE UMOWY
 • wytwarzanie zielonej energii -
 • magazyny energii -
 • generatory prądu -
 • termiczna utylizacja odpadów

PROJEKTOWANIE,
ANALIZY, INŻYNIERIA

Oferujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające oszczędzać energię i chronić środowisko.

Nasz zespół inżynierów bada potrzeby każdego projektu, aby zaprojektować najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Zajmujemy się projektowaniem, montażem, serwisowaniem, szkoleniami, aby zapewnić optymalne działanie i jak najwyższą wydajność urządzeń. INNOVA GREEN to biuro projektowe w inżynierii środowiskowej a także producent urządzeń i zielonej energii.

 • zielona energia -
 • dystrybucja energii -
 • wytwarzanie energii

BIOGAZ BIOMETAN

INNOVA GREEN wykorzystując własną technologię, oferuje kompleksowe rozwiązania w budowie instalacji pod:

 • suche biogazownie – metanizacja
 • klasyczne biogazownie
 • biogaz
 • biometan (separacja CO2 z biogazu)

Fermentacja substancji stałych odbywa się od przejścia pomiędzy fazą aerobową, beztlenową i ponownie aerobową.

info@innovagreen.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU